Kies je voor de master Leraar Engels van NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een flexibele studie waar je jouw eigen visie op het onderwijs en jouw vakgebied ontwikkelt.
Je studeert bij ons aan een opleiding die is afgestemd op de landelijke eisen en hoog staat aangeschreven in de Nationale Studentenenquête (NSE). Je studeert in Groningen en wordt hier vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen onderzoekende vaardigheden, waardoor je ontwikkelt tot die professional die het onderwijs en zichzelf continu verbetert.
In kleine groepen leer je van én met elkaar. Door deze setting en het flexibele karakter van de opleiding, zijn er veel mogelijkheden tot maatwerk. Na afronding van de master ben je bevoegd om in de bovenbouw van de havo en het vwo, en het vavo les te geven. Daarnaast ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (school)vak en de vakdidactiek. De voertaal tijdens de opleiding is Engels.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
45262
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
10
Mastertitel
Master of Education

Beoordeling Leraar Engels aan de NHL Stenden

Sfeer
9,2
Inhoud
7,5
Algemene vaardigheden
8,2
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,5
Studiebegeleiding
8,1
Toetsing beoordeling
7,6
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
44

International Teacher Education for Secondary Schools (hbo)

Drempelloze toelating

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels (hbo)

Drempelloze toelating

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

NHL Stenden
Zernikepark 10
9747 AN Groningen (Groningen)