Bij de Master Geschiedenis leer je hoe je het vak geschiedenis in een breder perspectief plaatst en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties gericht op bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt. Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen: geschiedenis, vakdidactiek en praktijkdeel, en onderzoekslijn. In jaar 1 start je met de Basismodule en Vakdidactiek en Onderzoek in de School (VOS 1). Daarna volg je VOS 2 en een uitbreiding en verdieping van vakkennis met de modules Cultureel-Mentale Geschiedenis en Geschiedfilosofie. In jaar 2 ga je aan de slag met VOS 3-4, Sociaaleconomische Geschiedenis en Democratie en Burgerschap, Geschiedenis in de Samenleving en Historiografie. Doel van de vakinhoudelijke modules is dat je op de hoogte bent van (internationale) ontwikkelingen op jouw vakgebied en dat nieuwe kennis kunt delen en integreren in jouw lesprogramma's. In het laatste studiejaar voer je bij Literatuurstudie een onderzoek uit naar een zelf gekozen historisch onderwerp. Daarnaast ga je aan de slag met Politieke Geschiedenis en VOS 5-6. Tijdens je opleiding volg je ook 2 keuzemodules. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/mlrgs.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
45267
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
20
Mastertitel
Master

Beoordeling Leraar Geschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam

Sfeer
9,5
Inhoud
8,2
Algemene vaardigheden
8,8
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
9
Studiebegeleiding
8,7
Toetsing beoordeling
8,5
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
59

Geschiedenis (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding krijg je een toelatingsgesprek met de opleidingscoördinator. Na een positief advies wordt er een Bewijs van Toelating opgemaakt. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste.

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding krijg je een toelatingsgesprek met de opleidingscoördinator. Na een positief advies wordt er een Bewijs van Toelating opgemaakt. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste.

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam (Amsterdam)