Tijdens de Master Leraar Nederlands leer je hoe je het vak Nederlands plaatst in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties voor bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt. Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen: vakinhoud, vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk VOS, en keuzemodules. In jaar 1 maak je kennis met alle leerlijnen uit je studie. Je volgt modules uit de leerlijn Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk, waarin je gaat kijken naar het denken en leren van leerlingen. Ook begin je met letterkundemodules en een taalbeheersingsmodule en in het 2e semester staat de 1e taalkundemodule op het programma. Jaar 2 bouwt voort op het 1e jaar, dus met modules taalkunde, taalbeheersing en letterkunde en voor VOS ga je in de bovenbouwpraktijk aan de slag, waarvoor je onderwijs ontwerpt en onderzoekt. In het afsluitende studiejaar staan opnieuw letterkunde, taalkunde en taalbeheersing op het programma en je werkt aan de laatste onderdelen voor VOS. Tijdens je opleiding volg je ook 2 vakoverstijgende keuzemodules, waarvan je zelf kiest in welk semester van jaar 1, 2 of 3 je hieraan begint.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
45269
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
11
Mastertitel
Master

Beoordeling Leraar Nederlands aan de Hogeschool van Amsterdam

Sfeer
8,5
Inhoud
8
Algemene vaardigheden
8,1
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,6
Studiebegeleiding
7,9
Toetsing beoordeling
7,7
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
52

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding krijg je een toelatingsgesprek met de opleidingscoördinator. Na een positief advies wordt er een Bewijs van Toelating opgemaakt. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste.

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam (Amsterdam)