Wil je als 2e-graads docent verder groeien, persoonlijk én professioneel? Wil je je 1e-graads bevoegdheid halen? Kies voor de Master Leraar Nederlands bij de HAN.
Leerlingen in de bovenbouw zijn zelfstandig, kritisch, debatzoekend en maatschappelijk geïnteresseerd. Een uitdaging voor een docent Nederlands. Dankzij een 1e-graads bevoegdheid kan je de uitdaging aan. Met je vakdidactisch repertoire dat je de tijdens de opleiding hebt uitgebreid en de onderwijskundige vernieuwingen waaraan je via onderzoek hebt bijgedragen, kan je inspelen op een andere pedagogiek en didactiek, gericht op het stimuleren en begeleiden van het zelfverantwoordelijk leren. Niet alleen ben je klaar voor de bovenbouw, ook voor het VAVO, het hbo en mbo. Met als kroon op je studie de titel Master of Education (M.Ed.).
Het vak biedt veel ruimte voor initiatief en vraagt om keuzes; inhoud (literaire of maatschappelijke teksten) en werkvormen liggen immers niet vast. Het vraagt van de docent nieuwe en complexe competenties die niet alleen vakexpertise en managementkwaliteit verlangen, maar ook flexibiliteit, kritisch denken, creativiteit en resultaatgerichtheid. Vaardigheden die je traint tijdens de opleiding.
Dit is een duale opleiding: je voert een deel van de opleiding in de praktijk van je werk uit. Vanuit de school waar je werkt krijg je begeleiding en feedback.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Duaal
Open dagen
1

Kenmerken

Croho
45269
Vorm
Duaal
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
9
Mastertitel
Master

Beoordeling Leraar Nederlands aan de HAN University of Applied Sciences

Sfeer
9
Inhoud
8
Algemene vaardigheden
8,5
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,5
Studiebegeleiding
8,6
Toetsing beoordeling
7,8
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
36

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands (hbo)

Drempelloze toelating
Je eindstage of LIO- stage wordt ingezet om te voldoen aan de werkervaringseis die voor deze masteropleidingen geldt. Wel heb je een stageplek nodig om in het 1e jaar verdere ervaring op te doen in de bovenbouw. Zo nodig ondersteunen wij je bij het vinden van een school waar je aan de slag kunt.

Bezoekadres en postadres

HAN University of Applied Sciences
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen (Nijmegen)