Deze eenjarige lerarenopleiding leidt afgestudeerde masterstudenten op tot eerstegraadsbevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je met het diploma op zak aan de slag kunt in de onder- én bovenbouw van vmbo, havo/vwo en mbo/beroepsonderwijs, volwasseneducatie en praktijkonderwijs. Bovendien ben je voorbereid op diverse andere functies in de educatieve sector. De Utrechtse lerarenopleiding leidt docenten op voor de volgende schoolvakken:
aardrijkskunde, algemene economie, filosofie, geschiedenis, Godsdienst en Levensbeschouwing, kunstgeschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen en
muziek.
Bezoek www.uu.nl/masters/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs voor meer informatie over de master.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
68535
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
9
Mastertitel
Master of Arts

Beoordeling Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht

Sfeer
Geen gegevens bekend
Inhoud
8
Algemene vaardigheden
7,6
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
Geen gegevens bekend
Studiebegeleiding
Geen gegevens bekend
Toetsing beoordeling
Geen gegevens bekend
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Bezoekadres en postadres

Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht (Utrecht)