Tijdens de Master Leraar Wiskunde leer je hoe je het vak wiskunde plaatst in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je op hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties voor bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt. Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen: vakinhoud, vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk VOS, en keuzemodules. In jaar 1 volg je de vakken Grondslagen, Analyse 1, Statistiek en Vakdidactiek, Lineaire algebra en Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk (VOS 1 en 2). Je kunt ook kiezen voor het vak Geschiedenis van de Wiskunde (optioneel). Daarnaast volg je tijdens de opleiding 2 generieke keuzemodules. Momenteel kun je kiezen uit: Urban Education, Pedagogiek voor de bovenbouw, Digitale didactiek en Europese Cultuur. In jaar 2 staan de vakken Analyse 2, Combinatoriek, Meetkunde, Geschiedenis van de Wiskunde, Dynamische Systemen en VOS 3 en VOS 4 op het programma. In jaar 3 volg je de vakken Complexe functietheorie, Analyse, en VOS 5 en VOS 6. Je kunt ook kiezen voor het vak Geschiedenis van de Wiskunde (optioneel). Mogelijk moet je ook nog 1 of 2 keuzemodules afronden.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
45263
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
15
Mastertitel
Master

Beoordeling Leraar Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam

Sfeer
8,1
Inhoud
7
Algemene vaardigheden
7
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
7,7
Studiebegeleiding
7,7
Toetsing beoordeling
6,6
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
64

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde (hbo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding krijg je een toelatingsgesprek met de opleidingscoördinator. Na een positief advies wordt er een Bewijs van Toelating opgemaakt. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste.

Wiskunde (wo)

Drempelloze toegang (onder voorwaarden)
Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding krijg je een toelatingsgesprek met de opleidingscoördinator. Na een positief advies wordt er een Bewijs van Toelating opgemaakt. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste.

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam (Amsterdam)