De master is bedoeld voor professionals die werken met kinderen van 0–14 jaar binnen het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdhulp en lokale overheden.
De masteropleiding is gericht op een diversiteit van formele leiders, eindverantwoordelijken voor een organisatie eenheid, en informele leiders, innovatieve inhoudelijke gedreven professionals. Een (toekomstige) leider Kind en Educatie vervult drie cruciale rollen, namelijk civic entrepreneur (maatschappelijk ondernemer), boundary crosser (interpersoonlijk verbinder) en research-based designer (onderzoekend ontwerper). Als civic entrepreneur handelt een leider als een maatschappelijk ondernemer, die vanuit een duidelijke visie proactief werkt aan collectieve doelen.
Het programma kent drie fases: het kernprogramma (fase een gedurende semester een en twee), het topprogramma met gevarieerd aanbod voor de verschillende professionals (fase twee gedurende semester drie en vier), en een specialisatiefase (fase drie gedurende semester vijf). Met name het specialisatieprogramma is grotendeels vraaggestuurd en geeft mogelijkheden tot organisch leren in kennis- en innovatiekringen, waarin zowel opleidingsdocenten als masterstudenten zitting hebben. Elke fase bestaat uit een aantal schakelunits.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
1

Kenmerken

Croho
70212
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Mastertitel
Master of Arts

Beoordeling Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie aan de Hogeschool KPZ

Sfeer
Geen gegevens bekend
Inhoud
Geen gegevens bekend
Algemene vaardigheden
Geen gegevens bekend
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
Geen gegevens bekend
Studiebegeleiding
Geen gegevens bekend
Toetsing beoordeling
Geen gegevens bekend
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Bezoekadres en postadres

Hogeschool KPZ
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle (Zwolle)