De praktijk van Sport & Bewegen houdt zich vooral bezig met de beïnvloeding van bewegingsgedrag in bijvoorbeeld het onderwijs of de gezondheidszorg. Vaak ontbreekt echter de diepgaande kennis en kunde om deze praktijk 'evidence based' vorm te geven. Onderwijs-, stimulerings- en trainingsprogramma's bereiken daardoor in vele gevallen niet het beoogde effect. Om adequaat op deze ontwikkelingen in te spelen, heeft Fontys Sporthogeschool een HBO-Master ontwikkeld: een programma met het accent op toegepast onderzoek en dan met name op het ontwerpen en het implementeren van bewezen effectieve programma's. Als master bent u in staat om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van beroepsgroepen door middel van de wetenschappelijk onderbouwde beïnvloeding van bewegingsgedrag. U vervult een brugfunctie tussen theorie en praktijk en heeft tot doel: een leven lang bewegen voor iedereen.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
1

Kenmerken

Croho
49130
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
15
Mastertitel
Master of Arts

Beoordeling Master Sport- en Bewegingsonderwijs aan de Fontys Hogeschool

Sfeer
9,5
Inhoud
8,5
Algemene vaardigheden
9,1
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
9
Studiebegeleiding
9,1
Toetsing beoordeling
8,3
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Bezoekadres en postadres

Fontys Hogeschool
Rachelsmolen 1
5612 MA Eindhoven (Eindhoven)