Zie jij uitdagingen in het zorg- en gezondheidsdomein als kansen voor innovatie? Kun jij je goed verplaatsen in anderen en daarmee verschillende perspectieven bij elkaar brengen? Ga jij graag aan de slag met complexe gezondheidszorgproblemen? Dan is deze master iets voor jou!
Aan de slag met maatschappelijke vraagstukken
Je bestudeert en analyseert uitdagingen binnen zorg en gezondheid vanuit verschillende perspectieven en ontwikkelt innovatieve oplossingen om deze problemen aan te pakken. Een voorbeeld van zo’n complexe uitdaging is dat we over enorm veel biomedische kennis beschikken, maar dat tegelijkertijd deze kennis wordt betwist door een toenemend wantrouwen in de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan de achterdocht tegen vaccinatie. Zulke complexe vraagstukken vragen om professionals die de geneeskunde en biomedische wetenschappen kunnen verbinden met de geesteswetenschappen, ofwel de humanities.
In deze master gaan we aan de slag met deze vraagstukken. Dit doen we door een constante wisselwerking van kennis, competenties en inzichten vanuit enerzijds de geneeskunde en gezondheidswetenschappen inclusief biomedische wetenschappen en de zorgdisciplines, en anderzijds de geesteswetenschappelijke disciplines geschiedenis, filosofie, ethiek, communicatie, literatuur en kunsten. Deze verbinding staat centraal in dit interdisciplinaire masterprogramma.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
69342
Vorm
Deeltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Medical Humanities: geesteswetenschappelijke en geneeskundige perspectieven op zorg en gezondheid aan de Universiteit Utrecht

Sfeer
Geen gegevens bekend
Inhoud
Geen gegevens bekend
Algemene vaardigheden
Geen gegevens bekend
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
Geen gegevens bekend
Studiebegeleiding
Geen gegevens bekend
Toetsing beoordeling
Geen gegevens bekend
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht (Utrecht)