De master Performance Practices bij ArtEZ is een incubator voor artistiek onderzoek waarbij het lichaam in al zijn betekenissen een centrale plaats inneemt in de bredere context van performance. De opleiding is ingebed in de HOME OF PERFORMANCE PRACTICES in Arnhem, en bestaat uit een gemeenschap van diverse denkers: mensen die buiten de kaders van hun eigen discipline treden en performance-making inzetten als strategie voor het bevorderen van rechtvaardige samenlevingen.

In het kort

• Performance en kritisch denken: Een thuisbasis voor het maken van perfomances vanuit kritisch denken, het creëren van geïntegreerde, onconventionele en speculatieve toekomstperspectieven
• Ontwerp je eigen studieprogramma: Interdisciplinair en flexibel programma: je ontwerpt zelf het traject van je onderzoek
• Verschillende residenties door het jaar heen: Vier intensieve en collectieve periodes op locatie (drie tot vijf weken) per jaar
• Werken met kunstenaars uit de hele wereld: Nauwe dialoog met een team van ervaren docenten en inspirerende gasten uit een internationaal netwerk in de podiumkunsten
• Maak een portfolio van kritische en indringende voorstellingen: Ontwikkel een portfolio van performances die zich bezighouden - en verstrengeld zijn - met het lichaam in performance

Voor meer informatie ga naar https://www.artez.nl/opleidingen/performance-practices-master-arnhem
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
49125
Vorm
Voltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
9
Mastertitel
Master of Arts

Beoordeling Performance Practices aan de ArtEZ University of the Arts

Sfeer
Geen gegevens bekend
Inhoud
7,2
Algemene vaardigheden
8,3
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,6
Studiebegeleiding
7,3
Toetsing beoordeling
Geen gegevens bekend
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
21

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

ArtEZ University of the Arts
Onderlangs 9
6812 CE Arnhem (Arnhem)