De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richt zich op het werkterrein van psychologen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de forensische zorg en de jeugdhulpverlening.
De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid levert vanuit het scientist-practicioner model de kennis en ervaring die nodig zijn voor het werk van een basispsycholoog binnen de genoemde domeinen en levert de kwalificatie voor de vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut (en in het verlengde daarvan: tot Klinisch Psycholoog).
De student kiest voor een van de Nederlandstalige tracks (Klinische Psychologie, Kinder- en Jeugdpsychologie, of Forensische Psychologie), of voor een van de Engelstalige tracks (Cognitieve Neuropsychologie of Positive Psychology and Well-being).
Tijdens het masterjaar voeren de studenten zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld onder de doelgroep van de stageinstelling, volgen vier inhoudelijke vakken, een masterpracticum, een eventueel keuzevak, en lopen stage in een instelling op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, zoals een GGZ, een Jeugdzorginstelling of een Forensisch Psychiatrisch Centrum.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
60076
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
450
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Psychologie en Geestelijke Gezondheid aan de Tilburg University

Sfeer
7,8
Inhoud
7,3
Algemene vaardigheden
7,3
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
7,7
Studiebegeleiding
7,6
Toetsing beoordeling
7,3
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Tilburg University
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg (Tilburg)