Wat is de invloed van het brein op ons gedrag? Kan een delict verklaard worden aan de hand van het brein? Wat doen opvoeding, culturele- en omgevingsfactoren en fysieke ziekten met onze mentale gezondheid? Hoe hangen werkomgeving en gezondheid samen? Hoe worden veel voorkomende stoornissen als angst en depressie behandeld? Welke psychologische interventies zijn evidence based?
Tijdens de masteropleiding Psychologie buig je je over dergelijke vragen onder begeleiding van docenten met expertise in deze domeinen. Je leert om vanuit een wetenschappelijk denkkader complexe problemen te benaderen en ontwikkelt praktische vaardigheden die je toepast binnen verschillende contexten en doelgroepen van de aangeboden trajecten. Zowel in de cursussen als in de Masterthese en stage is er een sterke link met het werkveld. Je wordt op deze manier opgeleid tot scientist-practicioner en bent in staat om op een wetenschappelijke manier praktische problemen op te lossen.
Er zijn vijf verschillende trajecten:


Klinische Ontwikkelingspsychologie

Klinische Psychologie

Klinische Neuropsychologie

Forensische Neuropsychologie

Work and Organizational Psychology
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
3

Kenmerken

Croho
60260
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
251
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Sfeer
7,8
Inhoud
7,4
Algemene vaardigheden
7,6
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8
Studiebegeleiding
7,2
Toetsing beoordeling
7,3
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Bezoekadres en postadres

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam (Amsterdam)