Wil je een cruciale rol spelen in het vormgeven van onze toekomstige delta's? Ga aan de slag met de meest urgente uitdagingen van deze eeuw en kies voor River Delta Development!
Rivierdelta's vormen niet alleen een thuis voor miljoenen mensen en diverse ecosystemen, maar zijn ook essentieel voor wereldwijde voedselproductie en economische activiteiten. Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en overbevolking staan deze gebieden onder druk. Overstromingen, bodemdaling en verzilting van grondwater zijn slechts enkele van de uitdagingen waar we voor staan. Daarom hebben we visionairs nodig die bruggen kunnen slaan tussen ecologie, technologie en samenleving.
Deze Engelstalige master is een unieke joint degree van drie hogescholen met expertise in water: HZ University of Applied Sciences (kustgebied), Van Hall Larenstein Hogeschool (riviersystemen) en Hogeschool Rotterdam (stedelijk water). Studeren en werken op deze drie locaties vergroot je begrip van verschillende deltagebieden en je netwerk binnen het vakgebied.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
3

Kenmerken

Croho
49506
Vorm
Voltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
6
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling River Delta Development (joint degree) aan de HZ University of Applied Sciences

Sfeer
Geen gegevens bekend
Inhoud
Geen gegevens bekend
Algemene vaardigheden
Geen gegevens bekend
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
Geen gegevens bekend
Studiebegeleiding
Geen gegevens bekend
Toetsing beoordeling
Geen gegevens bekend
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
18

Civiele Techniek (hbo)

Selectie eisen
A letter of motivation and an intake interview with the admission committee are also part of the selection procedure. The HZ student office will inform you about this. If your letter of motivation and intake interview are both positively assessed, you will be sent confirmation of your admission.

International Development Management (hbo)

Selectie eisen
A letter of motivation and an intake interview with the admission committee are also part of the selection procedure. The HZ student office will inform you about this. If your letter of motivation and intake interview are both positively assessed, you will be sent confirmation of your admission.

Kust en Zee Management (hbo)

Selectie eisen
A letter of motivation and an intake interview with the admission committee are also part of the selection procedure. The HZ student office will inform you about this. If your letter of motivation and intake interview are both positively assessed, you will be sent confirmation of your admission.

Land- en Watermanagement (hbo)

Selectie eisen
A letter of motivation and an intake interview with the admission committee are also part of the selection procedure. The HZ student office will inform you about this. If your letter of motivation and intake interview are both positively assessed, you will be sent confirmation of your admission.

Management van de Leefomgeving (hbo)

Selectie eisen
A letter of motivation and an intake interview with the admission committee are also part of the selection procedure. The HZ student office will inform you about this. If your letter of motivation and intake interview are both positively assessed, you will be sent confirmation of your admission.

Ruimtelijke Ontwikkeling (hbo)

Selectie eisen
A letter of motivation and an intake interview with the admission committee are also part of the selection procedure. The HZ student office will inform you about this. If your letter of motivation and intake interview are both positively assessed, you will be sent confirmation of your admission.

Watermanagement (hbo)

Selectie eisen
A letter of motivation and an intake interview with the admission committee are also part of the selection procedure. The HZ student office will inform you about this. If your letter of motivation and intake interview are both positively assessed, you will be sent confirmation of your admission.

Bezoekadres en postadres

HZ University of Applied Sciences
Het Groene Woud 1-3
4331 NB Middelburg (Middelburg)