Word een change agent en innoveer het sociaal domein
In deze master ontwikkel je je tot een stevige sociaal professional die zorgt dat de stem van (kwetsbare) mensen beter doordringt in de praktijk én beleid, in een steeds complexer en dynamischer samenleving. Tijdens de master werk je aan een vraagstuk bij een van onze netwerkpartners in het sociaal domein. Denk hierbij aan de versterking van sociaal werk in vraagstukken over ongelijkheid, participatie, zorg, leefbaarheid, institutioneel racisme, armoede, schulden, polarisatie, huiselijk geweld, eenzaamheid, uitsluiting. Je leert hoe je regie kunt nemen in een veranderproces en anderen kunt inspireren. De masteropleiding Social Work is een joint degree, dit betekent dat we de opleiding samen met de Hanzehogeschool Groningen verzorgen. De leslocaties zijn daarom in Groningen en Leeuwarden.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
4

Kenmerken

Croho
44116
Vorm
Voltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
12
Mastertitel
Master of Social Work

Beoordeling Social Work (joint degree) aan de NHL Stenden

Sfeer
7,4
Inhoud
7,5
Algemene vaardigheden
6,9
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,3
Studiebegeleiding
7
Toetsing beoordeling
5,8
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
6-12
Aantal studenten
Geen gegevens bekend
Er is geen toelatingsinformatie bechikbaar voor deze master.
Met bachelors die niet in bovenstaande lijst staan ben je mogelijk toch toelaatbaar onder bepaalde voorwaarden. Check de website voor de exacte toelatingseisen.

Bezoekadres en postadres

NHL Stenden
Rengerslaan 8 - 10
8917 DD Leeuwarden (Leeuwarden)