In de Masteropleiding Sonologie ligt de nadruk op de eigen werkzaamheden van de student in de vorm van compositie en onderzoek zoals vastgelegd in een studieplan.
De Sonoloog specialiseert zich op één of meerdere van de volgende terreinen: compositie van elektronische muziek, live (geïmproviseerde) elektronische muziek, algoritmische compositie, digitale klankanalyse en –synthese, klankinstallaties, field recording, het schrijven van computerprogramma’s voor muzikale toepassingen of theorie van elektronische muziek. Hij heeft tevens kennis van de rol die elektronica en technologie op de overige gebieden speelt. Hij kan zich ontwikkelen als autonoom kunstenaar of zich dienstbaar opstellen ten behoeve
van componisten, uitvoerende musici of kunstenaars uit andere disciplines waarbij elektronische muziek een rol speelt, zoals klankinstallaties, experimentele film, architectuur en muziektheater. Hij maakt zich technieken en kennis eigen binnen een muzikaal-historische context, waarbij met name wordt gekeken naar de praktische en theoretische uitgangspunten van de Nederlandse, Duitse, Franse en Amerikaanse pioniers op het gebied van de elektronische muziek. Op het technische vlak heeft hij kennis en vaardigheden op het gebied van programmeren,fysische aspecten van geluid, geluidstechniek, perceptie en elektronica.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
49104
Vorm
Voltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
6
Mastertitel
Master

Beoordeling Sonologie aan de Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag)

Sfeer
9,4
Inhoud
8,7
Algemene vaardigheden
8,8
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,6
Studiebegeleiding
8,8
Toetsing beoordeling
7,9
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
18

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag)
Spuiplein 150
2511 DG Den Haag ('s-Gravenhage)