Taal is cruciaal voor denken, leren en werken – en daarmee de sleutel tot studiesucces. Maar taal is ook identiteit, communicatie en verbinding. Daarom geef jij taal volop aandacht in al je onderwijs!
Je ziet hoe leerlingen of studenten stuklopen op de lastige taal in teksten en opdrachten, en hoort collega’s klagen over de beperkte woordenschat en slecht geformuleerde zinnen. Wist je al dat de oplossing niet zit in het beperken of versimpelen van complexe school- en vaktaal, maar juist in ruime aandacht voor taalgebruik binnen alle lessen? Alleen dan kunnen leerlingen tot diep leren komen in de verschillende vakken, of effectieve en volwaardige beroepsbeoefenaars worden.
Ga de uitdaging aan: ontwikkel je in twee jaar tot teacher leader op het vlak van taalbewust leren. Verwerf actuele wetenschappelijke inzichten over taalontwikkeling, meertaligheid en de rol van taal bij leren, en kennis van goede didactische aanpakken voor geïntegreerd taal- en vakonderwijs. Leer daarnaast hoe je collega’s meeneemt in een professionaliseringstraject, via de methodiek van participatief actieonderzoek. Én geef jouw eigen academische lees- en schrijfvaardigheid een flinke boost.
Aan het eind van de opleiding ben je in staat inclusief en krachtig taalbeleid vorm te geven binnen jouw school of organisatie, en als team onderwijs te bieden met optimale ontwikkelkansen voor álle leerlingen.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
49405
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Mastertitel
Master of Education

Beoordeling international and european tax law aan de Hogeschool Rotterdam

Sfeer
Geen gegevens bekend
Inhoud
Geen gegevens bekend
Algemene vaardigheden
Geen gegevens bekend
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
Geen gegevens bekend
Studiebegeleiding
Geen gegevens bekend
Toetsing beoordeling
Geen gegevens bekend
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Hogeschool Rotterdam
Burgemeester S'jacobplein 1
3015 CA Rotterdam (Rotterdam)