Dit betreft de verschillende sectoren van het onderwijs (te weten het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, en wo), de private onderwijs- en examensector, brancheorganisaties en de overheid. De afgestudeerde toetsdeskundige heeft een voortrekkersrol om in (complexe) organisaties de toets- en beoordelingspraktijk te innoveren en te verbeteren. Hierbij kan de toetsdeskundige vanuit een ontwerp-, ontwikkel-, advies- en onderzoeksperspectief probleemoplossend werken in multidisciplinaire teams. Om dit eindniveau te realiseren is een onderwijsprogramma ontworpen waarin de student zich kan ontwikkelen op de inhoudelijke toetskundige thema’s en de daarbij passende beroepsvaardigheden.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Deeltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
49248
Vorm
Deeltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
22
Mastertitel
Master of Education

Beoordeling Toetsdeskundige aan de Fontys Hogeschool

Sfeer
9,3
Inhoud
8,5
Algemene vaardigheden
8,7
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,7
Studiebegeleiding
8,9
Toetsing beoordeling
8,4
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Fontys Hogeschool
Prof. Goossenslaan 1
5022 DM Tilburg (Tilburg)