De Engelstalige master Tourism, Society & Environment richt zich op de relatie tussen toerisme en sociale, economische, geopolitieke, ecologische en technologische ontwikkelingen.
Het programma kenmerkt zich door:

Een focus op duurzaamheid. Het programma leidt afgestudeerden op die in staat zijn om conventionele toeristische praktijken kritisch te analyseren en nieuwe en uitdagende zienswijzen te ontwikkelen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Hoogwaardige wetenschappelijke kennis: het programma is gericht op onderzoek en leidt studenten op in zowel theoretisch als toegepast onderzoek. De opleiding biedt een multidisciplinair sociaal wetenschappelijk perspectief op toerisme, evenals inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Een internationale blik. De opleiding heeft een internationale studenten populatie, docenten en gastdocenten uit binnen- en buitenland, internationale onderwijsmaterialen en buitenlandse studieactiviteiten.

Rijke leeromgevingen: studenten ontmoeten vakbeoefenaren in gastcolleges, excursies, opdrachten, stages, scripties en academische adviesprojecten.

Flexibele en gepersonaliseerde leertrajecten. Studenten krijgen de mogelijkheid om zich te specialiseren op een thematisch leertraject. Binnen zo'n traject ligt de focus op een specifiek onderzoeksdomein dat verbonden is met maatschappelijke vraagstukken.
Niveau
Universiteit (wo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
2

Kenmerken

Croho
60111
Vorm
Voltijd
Niveau
Universiteit (wo)
Aantal eerstejaars studenten
17
Mastertitel
Master of Science

Beoordeling Tourism, Society and Environment aan de Wageningen University & Research

Sfeer
9
Inhoud
8,5
Algemene vaardigheden
8,9
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
8,6
Studiebegeleiding
8
Toetsing beoordeling
7,8
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
73

Bezoekadres en postadres

Wageningen University & Research
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen (Wageningen)