De Master Type and Media aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) is een eenjarige opleiding waarmee studenten zich kunnen verdiepen in de wereld van letterontwerpen en typografie voor verschillende media zoals drukwerk, beeldschermen en interactieve media. De opleiding is uniek door zijn kleine omvang. Studenten werken intensief samen in een groep van maximaal 12 studenten. Zij worden begeleid door docenten afkomstig uit het vakgebied en experts uit binnen-, en buitenland.
Studenten verkennen elk aspect van letterontwerpen: contrast, ritme, proportie en gewicht, evenals de geschiedenis, technologie en digitalisering van letters. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuw (digitaal) gereedschap. Het curriculum wil deskundige ontwerpers.
Niveau
Hogeschool (hbo)
Vorm
Voltijd
Open dagen
0

Kenmerken

Croho
49106
Vorm
Voltijd
Niveau
Hogeschool (hbo)
Aantal eerstejaars studenten
12
Mastertitel
Master of Arts

Beoordeling Type and Media aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Hogeschool der Kunsten Den Haag)

Sfeer
10
Inhoud
9,8
Algemene vaardigheden
9,4
Wetenschappelijke vaardigheden wo
Geen gegevens bekend
Docenten
9,5
Studiebegeleiding
9,5
Toetsing beoordeling
9,2
Informatievoorziening
Geen gegevens bekend
Studielast
Geen gegevens bekend
Groepsgrootte
Geen gegevens bekend
Internationalisering
Geen gegevens bekend
Gemiddelde contacturen eerste jaar
Geen gegevens bekend
Aantal studenten
Geen gegevens bekend

Er zijn geen open dagen voor deze onderwijsinstelling.

Bezoekadres en postadres

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Hogeschool der Kunsten Den Haag)
Prinsessegracht 4
2514 AN Den Haag ('s-Gravenhage)