Politiek en parlement is een specialisatie van de master Geschiedenis.

Wat verstaan we vandaag de dag nog onder democratie? Wat is de juiste manier van vertegenwoordiging? En hoe betrek je burgers bij de politiek – een vraag zo oud als de democratie, maar in welke fase van de discussie bevinden we ons nu? Je leert politieke verschijnselen in een historische context plaatsen, met een scherp oog voor de juridische grondslagen en praktische kaders. Zodoende kun je gefundeerd hedendaagse politieke vraagstukken bediscussiëren en aanpakken.

meer lezen