Op staande voet ontslagen, geen uitkering, minder loon dan je collega voor hetzelfde werk? Geldt de CAO wel of niet, heeft de ondernemingsraad iets te zeggen, mag de werknemer staken? Allemaal individuele en collectieve zaken waar arbeidsrechtjuristen dagelijks mee te maken hebben. Alleen al in Nederland is ongeveer de helft van de bevolking in dienst van een werkgever. Hoewel de arbeidsrelatie meestal privaatrechtelijk van aard is, is kenmerkend voor het arbeidsrecht dat - vanwege de bescherming van werknemers - nogal eens wordt afgeweken van het klassieke privaatrecht. Grote delen van het arbeidsrecht zijn bovendien publiekrechtelijk van aard, zoals de rechtspositie van ambtenaren. En steeds vaker is het arbeidsrecht afkomstig uit Europa. In de master Arbeidsrecht worden de verschillende juridische facetten behandeld die de factor arbeid kenmerken.

meer lezen