Je verdiept je in de achtergronden en de techniek van literaire teksten en de rol van de literatuur in heden en verleden. Het programma beperkt zich niet tot de moderne letterkunde, maar besteedt ook aandacht aan de vroegmoderne literatuur en aan processen van literaire ontwikkeling. Het zwaartepunt van de opleiding ligt bij het cultuurhistorisch onderzoek.

meer lezen