Verdieping of verbreding? Deze keuze kun je in het programma Nederlandse taal en cultuur zelf maken. Je kunt je specialiseren in de Nederlandse literatuur van heden en verleden, je verdiepen in taalbeheersing, Nederlandse taalkunde of Nederlands als tweede taal. Ook een bredere combinatie van vakken is mogelijk. Tijdens het programma stel je zelf het onderwijspakket samen en geef je vorm aan je profiel als neerlandicus.

meer lezen