Het programma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied aan de UvA richt zich op twee wetenschapsgebieden: de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Het programma bestaat voor de helft uit filosofische vakken. De andere helft vul je met (vakken uit) een masterprogramma in de sociale of geesteswetenschappen. In het filosofische deel van het programma bestudeer je de grondslagen van je wetenschapsgebied en de rol van dit vakgebied in de maatschappij, en verbreed je je filosofische kennis door vakken te volgen over, bijvoorbeeld, politieke filosofie, sociale filosofie of cultuurfilosofie.

meer lezen