De master Construction Management and Engineering (CME) wordt aangeboden door de faculteiten Bouwkunde (BE) en Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS), vanuit hun eigen onderwijs en onderzoek expertise. In de interfacultaire opleiding wordt gefocust op Construction Management & Urban Development: toepassing van (stede)bouwkunde wetenschap en management en innovatie wetenschap bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden, met special aandacht voor smart cities. CME afstudeerprojecten zijn nauw verbonden met lopende onderzoeksprojecten in de faculteiten BE en IE&IS.