60417
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
152
Aantal
eerstejaars
studenten