60417
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
151
Aantal
eerstejaars
studenten