In de master Literatuur vandaag word je vertrouwd met de meest actuele nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van literatuur, leer je literaire werken kritisch te analyseren en in historisch perspectief te plaatsen. Je onderzoekt hoe literatuur in de markt circuleert als onderdeel van een creatieve industrie die voortbouwt op een eeuwenoude traditie. Je bestudeert zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief hoe je een rol kan spelen in de verspreiding van literatuur en je leert hoe je academische inzichten toegankelijk kunt maken voor een breder publiek. Daarnaast leer je hoe je in tijden van sterk toenemende commercialisering een waardeoordeel over literaire werken kunt vormen en beargumenteren. Kritische reflectie, belezenheid, schrijfvaardigheid en kennis van literaire instituties staan centraal tijdens deze master. Om alvast wat werkervaring op te doen in het literaire veld heb je de mogelijkheid een stage te lopen bij bijvoorbeeld een uitgeverij, mediabedrijf, bibliotheek, literair fonds of culturele instuut.