Jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. In deze masterspecialisatie verdiep je je in de vijf wereldgodsdiensten. Welke betekenis heeft religie in het leven van mensen? Hoe geven mensen vorm aan belangrijke stadia van leven, zoals geboorte en dood? Welke rol heeft religie in de actualiteit? In deze masterspecialisaties verrijk je je kennis van en expertise op het gebied van de vijfwereldreligies en het fenomeen religie. Je leert gedegen wetenschappelijk onderzoek te doen. Je onderzoekt actuele vraagstukken, vergelijkt godsdiensten en discussieert met docenten en medestudenten. Je specialiseert je in één van deze vijf kerndisciplines: vergelijkende godsdienstwetenschappen, bronteksten Jodendom en christendom, geschiedenis en actualiteit van het christendom, empirische en praktische religiewetenschap, systematische religiewetenschappen.