Jeugdcriminaliteit, probleemgezinnen, strafrechtelijk ingrijpen en gedragsproblematiek zijn centrale thema’s in de masterspecialisatie Forensische pedagogiek. In deze masterspecialisatie bestudeer je opvoed- en gedragsproblemen waarbij de risico’s dusdanig zijn dat justitieel ingrijpen dreigt, of daadwerkelijk plaatsvindt. Tijdens klinische practica leer je ingewikkelde gedragsproblematiek te duiden vanuit een brede en toegepaste kennis. Aan bod komen onder meer het theoretische referentiekader van het bio-psychosociaal model en de What Works-principes van het Risk en Needs and Responsivity model (RNR). Aan de hand van casuïstiek zoek je naar de juiste interventie, een gecompliceerd proces waarbij veiligheid, responsiviteit en diverse risicofactoren een rol spelen. In de practica zoom je in op complexe situaties waarin daders en slachtoffers in één systeem en soms zelfs in één persoon verenigd zijn. De specialisatie kent dan ook een sterke connectie met de klinische praktijk waardoor je een wetenschappelijke kritische blik combineert met praktische vaardigheden in de relatie tussen opvoeden en gedrag. Tijdens je stage leer je cliënten begeleiden of behandelen. Je reflecteert op je eigen ervaringen vanuit de praktijk in relatie tot de wetenschappelijke theorie.