De afstudeerrichting Jurist en Overheid draait om de juridische rol van de overheid in de samenleving en jouw rol daarbij als jurist. Je leert actuele maatschappelijke vraagstukken benaderen vanuit juridisch perspectief en je leert hoe de overheid deze vraagstukken kan oplossen door middel van wetgeving of regulering. De bijzondere rol van de overheid staat daarbij centraal.