Heerst er democratiemoeheid in de Westerse landen? Heeft Europa een eigen culturele identiteit? Welke rol spelen religie en secularisering in onze moderniserende samenleving? Tijdens deze masterspecialisatie leer je kritisch kijken naar politieke, sociale en culturele ontwikkelingen in onze maatschappij. Je leert je verhouden tot de ‘vanzelfsprekende’ realiteit waarin we ons bevinden.