Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam gepland