Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Katholieke Pabo Zwolle gepland