Kenmerken van de onderwijsinstelling

Aantal studenten 19,899
Sfeer 8.3
Studiefaciliteiten 7.3
Onderwijsruimte 7.9
Werkplek 7.4
Beschikbaarheid werkplek 7.3
Bibliotheek/Mediatheek 7.3
ICT-Faciliteiten 7.1
Digitale leeromgeving 7.1
Bron: NSE 2018