Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Windesheim - Zwolle gepland