Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Windesheim locatie Leeuwarden gepland