Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Driestar Hogeschool - Gouda gepland