Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Rijksuniversiteit Groningen locatie Leeuwarden gepland