Kenmerken van de onderwijsinstelling


Aantal studenten 15,728
Sfeer 82.0
Studiefaciliteiten 79.0
Onderwijsruimte 84.0
Werkplek 81.0
Beschikbaarheid werkplek 73.0
Bibliotheek/Mediatheek 77.0
ICT-Faciliteiten 78.0
Digitale leeromgeving 79.0
Bron: NSE 2018