Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Hanzehogeschool Groningen gepland