Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort gepland