Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Hogeschool Inholland - Diemen gepland