Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Hogeschool Inholland Amsterdam gepland