Kenmerken van de onderwijsinstelling


Aantal studenten 2,500
Sfeer 78.0
Studiefaciliteiten 71.0
Onderwijsruimte 72.0
Werkplek 7.0
Beschikbaarheid werkplek 69.0
Bibliotheek/Mediatheek 73.0
ICT-Faciliteiten 71.0
Digitale leeromgeving 71.0
Bron: NSE 2018