Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen - Groningen gepland