Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling transnationale Universiteit Limburg gepland