Kenmerken van de onderwijsinstelling

Aantal studenten 800
Sfeer 8.7
Studiefaciliteiten 8.6
Onderwijsruimte 8.9
Werkplek 8.7
Beschikbaarheid werkplek 8.8
Bibliotheek/Mediatheek 8.4
ICT-Faciliteiten 8.4
Digitale leeromgeving 8.2
Bron: NSE 2018