Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist - Utrecht gepland