Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Koninklijk Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut - Utrecht gepland