Kenmerken van de onderwijsinstelling


Aantal studenten 14,956
Sfeer 84.0
Studiefaciliteiten 72.0
Onderwijsruimte 73.0
Werkplek 72.0
Beschikbaarheid werkplek 69.0
Bibliotheek/Mediatheek 75.0
ICT-Faciliteiten 73.0
Digitale leeromgeving 72.0
Bron: NSE 2018